<<<กลับ>>>

           
พลังงานจังหวัดพิจิตร

สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร

ศาลากลางจังหวัดพิจิตร    ชั้น 3

  อำเภอเมือง   พิจิตร

  66000


โทรศัพท์  056-612600